Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zahájením platnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR) nám dovolte, abychom vás informovali o způsobu, jak nakládáme s vašimi osobními daty. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v případě naší výroby plnění smlouvy mezi vámi, zákazníkem a naší společností. Díky tomuto právnímu základu nevyžadujeme při tvorbě objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů, protože toto zpracování je nutnou podmínkou pro plnění smlouvy. Při vytváření a potvrzení objednávky od vás vyžadujeme pouze údaje, které jsou nutné pro její vyřízení. Jedná se tedy o jméno, adresu a kontaktní údaje v podobě telefonu a e-mailu. Vaše osobní údaje evidujeme i po dokončení objednávky. Tato evidence vzniká na základě plnění právní povinnosti, kterou je vedení účetnictví a není nijak v rozporu s nařízením GDPR. Vaše osobní údaje jsou nadále evidovány na objednávkách (v elektronické podobě) a fakturách (v elektronické a písemné podobě) po zákonem stanovenou dobu pro archivaci těchto účetních dokladů. Vaše osobní údaje předáváme pouze z důvodu plnění smlouvy, a to příslušným přepravním společnostem. Předávají se údaje nutné pro správné doručení objednávky – jméno, adresa a kontaktní údaje v podobě telefonu a e-mailu.